VÝZKUM, VÝVOJ A REALIZACE:

Název fotky

prototypů servisních robotických systémů, včetně robotických záchranných a zásahových technologií

Název fotky

prototypů mobilních platforem s vysokou manévrovací schopností včetně implementace robotických prvků

Název fotky

prototypů lokomočních systémů včetně kolových subsystémů s pohony v nábojích

Název fotky

prototypů speciálních robotických transportních prostředků v oblasti zdravotnictví

Robotsystem

O NÁS

Společnost ROBOTSYSTEM se zaměřuje na vysoce specializovaný aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti servisní robotiky, mechatroniky a automatizace. Řeší komplexní projekty velkého rozsahu, jejichž součástí jsou složité technologie a konstrukční celky spadající do výše uvedených oblastí. Projekty standardně zahrnují vytvoření návrhu, zpracování modelové a výrobní dokumentace, realizaci prototypu, provedení funkčních zkoušek a optimalizaci.

TÝM

Společnost ROBOTSYSTEM je charakteristická svou flexibilitou a univerzálností, kterou kromě dalších faktorů umožňuje zejména progresivní tým zkušených pracovníků. Ten je tvořen odborníky různých profesí, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s řešením výzkumných a vývojových projektů.  Jedna ze skupin se přímo specializuje na celosvětový monitoring současného stavu techniky a technologií týkající se aktuálních projektových oblastí. Tento tým je současně zaměřen i na zpracovávání přihlášek patentů a užitných vzorů.

Copyright 2012 Robotsystem

ARSY line 2012