Zpět

O společnosti

Společnost ROBOTSYSTEM s. r. o. je vysoce kreativní výzkumná a realizační firma s orientací na průlomová projektová řešení, a to zejména v oblasti servisní robotiky, mechatroniky, energetiky a elektromobility. Výše uvedené směry se profilují do konkrétních oblastí, jako jsou medicínská transportní a rehabilitační robotika, záchranné a zásahové technologie, robotická elektromobilita a plně robotizovaná pracoviště v oblasti jaderné energetiky včetně podzemních robotických technologií pro ukládání vyhořelého jaderného paliva v hlubinných úložištích.

Zaměřujeme se mimo jiné na program realizace systému Průmysl 4.0 v českém prostředí spočívající ve shromažďování nadkritických výzkumných aktivit, flexibilní aplikaci projektů do praxe a generování inovačních podnikatelských záměrů.

Využíváme vlastní systém světového monitoringu a analýz včetně monitoringu výzkumných projektů (realizovaných, probíhajících i plánovaných) k získávání autentických informací o reálných výsledcích a trendech světového výzkumu a trhů, s orientací na zájmové oblasti svého projektového zaměření. 

Současně máme k dispozici vysoce sofistikovanou softwarovou podporu a vlastní patentové oddělení k důslednému zajišťování ochrany duševního vlastnictví. 

Spolupracujeme se širokým spektrem výzkumných ústavů, univerzit a státních i soukromých podnikatelských subjektů jak v Evropě, tak ve světě. 

Využíváme systém – fantazie – kreativita - koncepce – projekt – modelová a výrobní dokumentace – realizace komplexního prototypu – aplikace v praxi.  Zejména od roku 2016 rozšiřujeme svůj vysoce kreativní výzkumný konstruktérský a realizační tým, s cílem přeměny řady vlastních evropských a světových patentových řešení na nové, tržně orientované podnikatelské záměry. 

Společnost využívá svůj nově rekonstruovaný výzkumný areál vybavený „na míru“ svých současných výzkumných a realizačních záměrů, jehož součástí je realizační a testovací hala prototypů.   

Společnost ROBOTSYSTEM, s. r. o. ve spolupráci s Českomoravským centrem průlomových technologií je spoluzakladatelem nadčasového programu inovačního a monitorovacího akcelerátoru, v symbióze s projektovými trendy aplikovaného výzkumu vlády ČR a strategie EU na bázi realizace systémového procesu generování inovačních podnikatelských záměrů, zejména pro malé a střední podniky, na bázi vyhledávacího a monitorovacího systému, z dostupných globálních databází světového výzkumu, výzev a projektů, světových trhů a tržních trendů, s cílem vytvořit zásobník nových inovačních a tržně úspěšných podnikatelských záměrů, s orientací na výzkumně-vývojový a výrobní potenciál ČR, jejích jednotlivých regionů a podnikatelských subjektů a jejich specifických potřeb. 

Principem navrhovaného programu je prohlížení a monitoring velké plochy světa z výše uvedených informačních zdrojů k získávání informací o reálných výsledcích a trendech světového výzkumu a reálných požadavcích a prognózách světových trhů.  Cílem je zakládání a realizace výzkumných projektů s vysokou technologickou, užitnou i komerční přidanou hodnotou, se zárukou plného uplatnění na světových trzích. Program Inovační a monitorovací akcelerátor úzce synchronizuje se systémem Průmysl 4.0, se zaměřením na jeho implementaci v českých podmínkách.

TÝM

Společnost ROBOTSYSTEM je charakteristická svou flexibilitou a univerzálností, kterou kromě dalších faktorů umožňuje zejména progresivní tým zkušených pracovníků. Ten je tvořen odborníky různých profesí, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s řešením výzkumných a vývojových projektů.  Jedna ze skupin se přímo specializuje na celosvětový monitoring současného stavu techniky a technologií týkající se aktuálních projektových oblastí. Tento tým je současně zaměřen i na zpracovávání přihlášek patentů a užitných vzorů.

PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

 • Univerzální zásahový hasicí a uchopovací robot
 • Multifunkční robotstretcher pro záchranu pacientů v traumatickém stavu
 • Víceúčelový robotický zásahový a záchranný transportér
 • Důlní přečerpávací elektrárna s novým řešením Peltonovy turbíny pro velké spády, s dálkovým ovládáním provozního režimu elektrárny
 • Poloautomatický autonomní kazetový kontejner
 • Světově nový, multifunkční, rehabilitační a transportní robot v automaticky zaměnitelné kombinaci lůžko-křeslo
 • Robotický stretcher STORM  - Průlomový univerzální robotický systém pro záchranu a transport osob ve vnějším i vnitřním prostředí areálů zdravotnických zařízení i na nerovných površích nezpevněného terénu

PŘÍKLADY ROZPRACOVANÝCH A PLANOVANÝCH PROJEKTŮ

 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotu SMART WALKER -rekonfigurovatelného, bezasistenčního, fyzioterapeutického a transportního robotu outdooor  indoor 
 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu multirobotu – servisního, rehabilitačního a transportního walkeru s vysokou manévrovací schopností, s adaptérem dynamické podpory tělesné hmotnosti pacienta – pro institucionální i domácí využití
 • Manipulační a transportní robot pro přemísťování nepohyblivých pacientů
 • Výzkum a vývoj geotermálního velkokapacitního technologického systému pro získávání geotermální energie z čerpaných důlních vod (např. v Ostravsko-karvinském revíru) 
 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor úložných obalových souborů hlubinného úložiště  koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS 
 • Výzkum a realizace prototypu multifunkčního modulárního rekonfigurovatelného stavebnicového robotu, se světově novým systémem autonomních bočnicových robotických modulů, se všesměrovým pohybem, s využitím v logistických manipulačních a transportních procesech SMART továren  
 • Multifunkční věžové ostrovní energetické centrum na bázi obnovitelných zdrojů energií 


NABÍDKA PRÁCE

 • Okamžitě přijmeme konstruktéry pro oblast robotika - s vyšší erudicí
 • okamžitě přijmeme programátory pro programování mikrokontrolérů


Varování
Zavřít