Zpět

Důlní přečerpávací elektrárna

Důlní přečerpávací elektrárna využívá výškový potenciál hlubinných dolů s ukončenou těžbou, je světově novým řešením s turbínovým soustrojím Peltonovy turbíny pro velké spády.

Na povrchu důlní jámy je umístěna horní retenční nádrž napojená na spádové potrubí, které je v důlní chodbě, s výškovým rozdílem 600 m, napojeno na komplexní soustrojí Peltonovy turbíny s generátorem o výkonu 1000kW.

Konstrukční řešení Peltonovy turbíny pokročilé generace využívá několik patentových řešení autorů, orientovaných na nové inovační prvky, které zajišťují její provoz v extrémních důlních podmínkách.

Varování
Zavřít