Zpět

O společnosti

Společnost ROBOTSYSTEM, s. r. o. je vysoce kreativní výzkumná a realizační firma s orientací výhradně na světově nová a průlomová projektová řešení, zejména se zaměřením na trend Průmysl 4.0 v českých podmínkách, bezobslužné robotické technologie v oblasti jaderné energetiky se světovou novostí, v oblasti všesměrových robotických platforem pro transport a manipulací komponentů a technologických celků ve vysokých i nižších váhových kategoriích, robotické záchranné a zásahové technologie, energetické zdroje na bázi obnovitelných zdrojů energií a projektové a realizační cíle v oblasti SMART CITIES. Významnou součástí výzkumných a realizačních procesů je medicínská, transportní a rehabilitační robotika, se zaměřením na vysokou manévrovatelnost všesměrových subsystémů mobility a kumulaci diametrálně odlišných funkcí v jednom robotickém monobloku. V současné době firma ROBOTSYSTEM rozšiřuje směr svého výzkumu i na oblast průlomové agrorobotiky.

Využíváme vlastní systém SMART AKCELERATORU, na bázi vyhledávacího a monitorovacího systému, ze všech globálních databází světového výzkumu, výzev a projektů, světových trhů a tržních trendů, s cílem vytvořit zásobník nových inovačních a tržně úspěšných projektových cílů, s orientací na výzkumně-vývojový a výrobní potenciál ČR.

Spolupracujeme se širokým spektrem kreativních firem, výzkumných ústavů, univerzit, státních institucí a podnikatelských subjektů v Evropě i ve světě, zejména se zaměřením na aplikovaný výzkum.

Disponujeme vlastním patentovým oddělením, se schopností zpracovávat komplexní patentové podklady, s orientací na Evropu i svět. Firma ROBOTSYSTEM, s. r. o. vlastní řadu významných tuzemských, evropských a světových patentů unikátních a nadčasových technologií zejména s orientací na Průmysl 4.0.

CÍLOVÉ PROJEKTOVÉ OBLASTI:

Robotické technologie v oblasti servisní robotiky a logistiky se zaměřením na Průmysl 4.0 v českých podmínkách

 • Robotické všesměrové autonomní platformy
 • Robotické kolejové elektroplatformy
 • Robotické technologie pro industriální i humanitní oblasti 
 • Kolaborativní roboty – omniroboty
 • Agroroboty 
 • Medicínské robotické transportní a rehabilitační technologie
 • Autonomní kolové jednotky se směrovým natáčením ve svislé ose pro vysoké i nízké nosnosti – omnikolové jednotky
 • Lineární aktuátory a kompenzátory sil


Průlomové robotické technologie pro transport, manipulaci, ukládání a vytěsňování ukládacích obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v podzemních prostorách hlubinných úložišť 

 • Robotické technologie pro vertikální ukládání kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem 
 • Robotické technologie pro horizontální ukládání kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem 
 • Plně robotizovaná pracoviště a dílčí robotické monobloky v povrchových a podzemních prostorách hlubinného úložiště 
 • Robotické kolové a kolejové transportní a manipulační elektroplatformy 
 • Uchopovací a manipulační multifunkční robotické efektory
 • Robotické kolejové platformy pro transport kastorů a kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem 
 • Projekty plně robotizovaných pracovišť transportu, plnění a uzavírání kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem v horké komoře


MEDICÍNSKÉ TRANSPORTNÍ MANIPULAČNÍ A REHABILITAČNÍ ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE:

 • Transportní multifunkční robotické stretchery – v alternativách outdoor/indoor – resuscitační záchranné elektromobilní ministanice – transportní elektromobilní stretchery pro využití v náročných terénních a klimatických podmínkách – bezúchopové přemísťování nepohyblivých pacientů
 • Multifunkční transportní a rehabilitační smart walkery 
 • Multifukční roboty typu ROBOCOUCHAIR
 • Telemedicínské mobilní technologie


PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ:

 • OMNIROBOT – autonomní multifunkční všesměrová robotická platforma pro využití ve výrobních a humanitních oblastech, s asistenčním nebo časoprostorově programovatelným ovládáním 
 • Zásahový manipulační a hasicí robot s multifunkčním efektorem 
 • Multifunkční rehabilitační a transportní robot – SMART WALKER pro využití outdoor a indoor
 • Koncepční řešení ukládání UOS v horizontálních či subhorizontálních ukládacích vrtech v plně robotizovaném režimu (Veřejná zakázka pro SÚRAO)
 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport UOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních ukládacích prostor UOS HÚ – koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění UOS 
 • Výzkum a projektové řešení koncepce multifunkčního robotického efektoru podzemního multirobotu pro ukládání UOS v hlubinném úložišti a realizace prototypu duálního robotického modulu efektoru a jeho nadřazeného řídicího systému v reálném provedení
 • Výzkum a realizace testovací robotické vícekolové platformy, s orientací na její centraci a symetrický průjezd kruhovými profily ukládacích vrtů pro ukládání ukládacích obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem multifunkční robotickou technologií 
 • Výzkum a realizace prototypu průlomového řešení autonomního multifunkčního modulárního Creobotu Modular pro transport a manipulaci v sofistikovaných výrobních a montážních provozech 
 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy s modulárním subsystémem mobility a vnitřních prostorem určeným k implementaci účelových technologií 
 • Víceúčelový robotický transportér s operativní změnou parametrů pro záchranu osob a zásahy v krizových situacích 
 • Medicínský multifunkční transportní a polohovací robot – ROBOCOUCHAIR
 • ROBOSTRETCHER – multifunkční transportní a záchranný robotický stretcher
 • Všesměrové kolové jednotky – kolové jednotky směrově natáčené ve svislé ose – s implementovanými elektropohony, převodovými mechanismy a ovládací elektronikou přímo do profilu kola

Varování
Zavřít