Zpět

O společnosti

Společnost ROBOTSYSTEM s. r. o. je vysoce kreativní  výzkumná a realizační firma s orientací na průlomová projektová řešení, a to zejména v oblasti servisní robotiky a logistiky, se  zaměřením na Průmysl 4.0 v českých podmínkách, bezobslužné robotické  technologie v oblasti jaderné energetiky se světovou novostí,  v oblasti všesměrových robotických platforem pro transport a manipulací  komponentů a technologických celků ve vysokých váhových kategoriích, robotické  záchranné a zásahové technologie, energetické zdroje na bázi obnovitelných  zdrojů energií a projektové a realizační cíle v oblasti Smart CitiesVýznamnou součástí výzkumných a realizačních procesů je medicínská transportní a rehabilitační robotika, se zaměřením na vysokou manévrovatelnost všesměrových subsystémů mobility a kumulaci diametrálně odlišných funkcí v jednom robotickém monobloku.

Své robotické medicínské technologie se světovou novostí pravidelně vystavujeme ve svém stánku, například na světovém veletrhu v Düsseldorfu a v dalších teritoriích.

Využíváme vlastní systém SMART AKCELERATORU, který umožňuje průběžný světový monitoring  trendů a prognóz trhu, monitoring výzkumných projektů realizovaných,  probíhajících i plánovaných, se zaměřením na zájmové projektové oblasti firmy,  s využitím průlomového software GOLDFIRE INNOVATOR. 

Cílevědomě spolupracujeme s výzkumnými a realizačními týmy na uplatnění cílů Průmysl 4.0 v českých podmínkách a realizujeme několik vysoce sofistikovaných robotických systémů s tímto zaměřením. 

Využíváme vlastní patentové oddělení, se schopností zpracovávání obsáhlých světových patentových a komerčních rešerší, s využitím všech pěti světových patentových serverů a dalších informačních zdrojů. Zaměřujeme se na ochranu svého duševního vlastnictví v rozsahu ČR – EU – svět.

Spolupracujeme se širokým spektrem výzkumných ústavů, univerzit, státních institucí a podnikatelských subjektů v Evropě i ve světě, v oblasti zejména aplikovaného výzkumu, včetně společné realizace prototypů v reálném provedení.

Jsme přímými nebo nepřímými účastníky řady výzkumných a realizačních projektů, jejichž know-how je v současné době využíváno v širokém spektru světa mechatroniky, robotiky, medicíny a energetiky.

Využíváme systém – fantazie  – kreativita - koncepce – projekt – modelová a výrobní dokumentace –  realizace komplexního prototypu – aplikace v praxi.  Zejména od  roku 2018 rozšiřujeme svůj vysoce kreativní výzkumný konstruktérský a  realizační tým, s cílem přeměny řady vlastních evropských a světových  patentových řešení na nové, tržně orientované podnikatelské záměry. 

Využíváme svůj nově rekonstruovaný výzkumný areál, vybavený „na míru“ svých současných i budoucích výzkumných projektových záměrů, včetně realizační prototypové haly.

Společnost ROBOTSYSTEM, s. r. o. ve spolupráci s Českomoravským centrem průlomových technologií je spoluzakladatelem nadčasového programu inovačního a monitorovacího akcelerátoru, v symbióze s projektovými trendy aplikovaného výzkumu vlády ČR a strategie EU na bázi realizace systémového procesu generování inovačních podnikatelských záměrů, zejména pro malé a střední podniky, na bázi vyhledávacího a monitorovacího systému, z dostupných globálních databází světového výzkumu, výzev a projektů, světových trhů a tržních trendů, s cílem vytvořit zásobník nových inovačních a tržně úspěšných podnikatelských záměrů, s orientací na výzkumně-vývojový a výrobní potenciál ČR, jejích jednotlivých regionů a podnikatelských subjektů a jejich specifických potřeb.

Principem navrhovaného programu je prohlížení  a monitoring velké plochy světa z výše uvedených informačních zdrojů k získávání informací o reálných výsledcích a trendech světového výzkumu a reálných požadavcích a prognózách světových trhů. Cílem je zakládání a realizace výzkumných projektů s vysokou technologickou, užitnou i komerční přidanou hodnotou, se zárukou plného uplatnění na světových trzích. Program Inovační a monitorovací akcelerátor úzce synchronizuje se systémem Průmysl 4.0, se zaměřením na jeho implementaci v českých podmínkách.

TÝM

Společnost ROBOTSYSTEM je charakteristická svou flexibilitou, univerzalitou a kreativitou,  týmem špičkových výzkumníků, konstruktérů a realizátorů prototypů, s využitím vysoce sofistikované softwarové výbavy, se schopností mimořádně rychle zvládnout proces od vlastního nápadu, koncepce, modelového řešení, výrobní dokumentace – k realizaci prototypu, jeho osazení vlastním hardware a software, oživením, optimalizací a přípravou k sériové výrobě.

PŘÍKLADY  REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

 • Univerzální zásahový hasicí a uchopovací robot
 • Multifunkční robotstretcher pro záchranu pacientů v traumatickém stavu
 • Víceúčelový robotický zásahový a záchranný transportér
 • Důlní přečerpávací elektrárna s novým řešením Peltonovy turbíny pro velké spády, s dálkovým ovládáním provozního režimu elektrárny
 • Poloautomatický autonomní kazetový kontejner
 • Světově nový, multifunkční, rehabilitační a transportní robot v automaticky zaměnitelné kombinaci lůžko-křeslo
 • Robotický stretcher STORM - Průlomový univerzální robotický systém pro záchranu a transport osob ve vnějším i vnitřním prostředí areálů zdravotnických zařízení i na nerovných površích nezpevněného terénu
 • Robotický transportní a manipulační vůz pro transport úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v podzemních prostorách hlubinného úložiš

PŘÍKLADY ROZPRACOVANÝCH A  PLANOVANÝCH PROJEKTŮ

 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotu SMART WALKER -rekonfigurovatelného, bezasistenčního, fyzioterapeutického a transportního robotu outdooor – indoor
 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu multirobotu – servisního, rehabilitačního a transportního walkeru s vysokou manévrovací schopností, s adaptérem dynamické podpory tělesné hmotnosti pacienta – pro institucionální i domácí využití
 • Manipulační a transportní robot pro přemísťování nepohyblivých pacientů
 • Výzkum a vývoj geotermálního velkokapacitního technologického systému pro získávání geotermální energie z čerpaných důlních vod (např. v Ostravsko-karvinském revíru)
 • Výzkum, vývoj a realizace prototypu robotické elektroplatformy pro transport ÚOS s VJP z povrchového robotického pracoviště do podzemních úložných prostor ÚOS HÚ – koncepční řešení robotického efektoru a převážecích robotických vozů přísunu a plnění ÚOS - program TRIO – č. projektu: FV10813
 • Výzkum a projektové řešení koncepce multifunkčního robotického efektoru podzemního multirobotu pro ukládání ÚOS v hlubinném úložišti a realizace prototypu duálního robotického modulu efektoru a jeho nadřazeného řídicího systému v reálném provedení - program TRIO – č. projektu: FV20197
 • Výzkum a realizace testovací robotické vícekolové platformy, s orientací na její centraci a symetrický průjezd kruhovými profily úložných vrtů pro ukládání úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem multifunkční robotickou technologií - program TRIO – č. projektu: FV30447
 • Výzkum a realizace prototypu průlomového řešení autonomního multifunkčního modulárního OMNIROBOTU s využitím ve výrobních a humanitních oblastech - program EPSILON - č. projektu TH03010369
Varování
Zavřít