Zpět

Projekty


Společnost ROBOTSYSTEM, s. r. o. je vysoce kreativní výzkumná a realizační firma s orientací výhradně na světově nová a průlomová projektová řešení, zejména se zaměřením na trend Průmysl 4.0 v českých podmínkách, bezobslužné robotické technologie v oblasti jaderné energetiky se světovou novostí, v oblasti všesměrových robotických platforem pro transport a manipulací komponentů a technologických celků ve vysokých i nižších váhových kategoriích, robotické záchranné a zásahové technologie, energetické zdroje na bázi obnovitelných zdrojů energií a projektové a realizační cíle v oblasti SMART CITIES. Významnou součástí výzkumných a realizačních procesů je medicínská, transportní a rehabilitační robotika, se zaměřením na vysokou manévrovatelnost všesměrových subsystémů mobility a kumulaci diametrálně odlišných funkcí v jednom robotickém monobloku. V současné době firma ROBOTSYSTEM rozšiřuje směr svého výzkumu i na oblast průlomové agrorobotiky.
Využíváme vlastní systém SMART AKCELERATORU, na bázi vyhledávacího a monitorovacího systému, ze všech globálních databází světového výzkumu, výzev a projektů, světových trhů a tržních trendů, s cílem vytvořit zásobník nových inovačních a tržně úspěšných projektových cílů, s orientací na výzkumně-vývojový a výrobní potenciál ČR.
Spolupracujeme se širokým spektrem kreativních firem, výzkumných ústavů, univerzit, státních institucí a podnikatelských subjektů v Evropě i ve světě, zejména se zaměřením na aplikovaný výzkum.
Disponujeme vlastním patentovým oddělením, se schopností zpracovávat komplexní patentové podklady, s orientací na Evropu i svět. Vlastní řadu významných tuzemských, evropských a světových patentů.


Varování
Zavřít