Zpět

Projekty


CÍLOVÉ PROJEKTOVÉ OBLASTI:


MEDICÍNSKÉ TRANSPORTNÍ A REHABILITAČNÍ TECHNOLOGIE - SE SVĚTOVOU NOVOSTÍ

ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE V OBLASTI SERVISNÍ ROBOTIKY A LOGISTIKY - SE ZAMĚŘENÍM NA PRŮMYSL 4.0 V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH

 • Robotické všesměrové autonomní platformy
 • Robotické manipulátory
 • Kolaborativní roboty

ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA BEZOBSLUŽNÉ ROBOTICKÉ PROCESY V OBLASTI JADERNÉ ENERGETIKY - SE SVĚTOVOU NOVOSTÍ

 • Plně robotizovaná pracoviště a dílčí robotické monobloky v povrchových a podzemních prostorách hlubinného úložiště
 • Podzemní multifunkční super-robot pro transport, manipulaci a ukládání úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem do podzemních prostor hlubinného úložiště
 • Robotické elektroplatformy pro komplexní logistické procesy v podzemních prostorách hlubinného úložiště
 • Uchopovací a manipulační multifunkční robotické efektory pro manipulaci s úložnými obalovými soubory s vyhořelým jaderným palivem

ROBOTICKÉ TECHNOLOGIE V OBLASTI TRANSPORTNÍCH VŠESMĚROVÝCH ROBOTICKÝCH PLATFOREM PRO TRANSPORT A MANIPULACI KOMPONENTŮ A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ VE VYSOKÝCH VÁHOVÝCH KATEGORIÍCH - SE SVĚTOVOU NOVOSTÍ

 • Všesměrové autonomní robotické platformy s využitím modularity, transfigurace dílčích bloků, s asistenčním dálkovým nebo programovatelným řízením
 • Kolejové robotické autonomní elektroplatformy

ROBOTICKÉ ZÁCHRANNÉ A ZÁSAHOVÉ TECHNOLOGIE

 • Autonomní záchranné elektroplatformy a speciální vozidla s asistenčním dálkovým nebo programovatelným řízením
 • Medicínské záchranné mobilní resuscitační ministanice pro záchranu pacientů v traumatickém stavu

ENERGETICKÉ ZDROJE NA BÁZI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

 • Mobilní monobloky tepelných čerpadel v systému voda-voda, země-voda
 • Mobilní monobloky tepelných čerpadel v systému vzduch-voda
 • Multifunkční ostrovní energetická centra na bázi obnovitelných energetických zdrojů

PROJEKTOVÉ A REALIZAČNÍ CÍLE V OBLASTI SMART CITIES SE ZAMĚŘENÍM NA OBLASTI:

 • sofistikovaných bezobslužných transportních technologií a nadzemních transportních systémů
 • robotických technologií s orientací na bezobslužné logistické systémy transportu osob ve městech včetně komunálních služeb
 • mobilních energetických zdrojů na bázi obnovitelných zdrojů energií – s využitím modularity, s rychloinstalačními technologickými prvky bez nutnosti technologických a stavebních zásahů do objektu
 • nové technologie pro využití přečerpávacích systémů s využitím dolů s ukončenou těžbou
 • nové technologie automatizované mechaniky fotovoltaických energetických zdrojů
Varování
Zavřít