Zpět

REALIZACE A PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ (NA BÁZI PLC)

  • návrh HW řídicích systémů na bázi PLC SIEMENS SIMATIC,

  • programování SW řídicích systémů,

  • vystrojení rozvaděče pro řídící systémy a navazující elektro komponenty,

  • implementace řídicích systémů do zařízení,

  • implementace SW a oživení řídicích systémů,

  • základní ověření funkce řídicích systémů, ladění parametrů.

Varování
Zavřít