Zpět

NÁVRH KONCEPCÍ A STUDIÍ

  • návrh koncepcí strojů a zařízení nebo jejich subsystémů ve variantách, vizualizace koncepcí formou 3D modelů,

  • vícektriteriální hodnocení a výběr optimální varianty řešení,

  • vstupní návrhové výpočty a studie,

  • specifikace klíčových technických parametrů,

  • konkretizace scénáře nasazení a účelu použití

Varování
Zavřít