Zpět

PROJEKTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH STROJŮ

  • technické výpočty,

  • vývoj konstrukčního řešení formou 3D modelů,

  • zpracování kompletní výrobní dokumentace,

  • zpracování projektové dokumentace související s umístěním stroje,

  • design a ergonomie, návrh barevného řešení,

  • zpracování další dokumentace dle povahy stroje/zařízení (schéma elektrozapojení, schéma hydraulických systémů, schéma řídicího systémů apod.).

Varování
Zavřít