Zpět

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  1. produktové a patentové rešerše současného stavu existujících zařízení v dané oblasti,

  2. specifikace nejbližší konkurence,

  3. specifikace novosti předmětného řešení, případně definice nutných změn k dosažení potřebné novosti,

  4. zpracování kompletních podkladů přihlášek užitných vzorů a vynálezů,

  5. správa podaných přihlášek užitných vzorů a vynálezů,

  6. ochranu duševního vlastnictví zajišťujeme na území ČR, Evropy i ve světě.

Varování
Zavřít