Zpět

TESTOVÁNÍ PROTOTYPŮ

  • návrh metodiky testování dle požadované funkce a účelu nasazení funkčních vzorků a prototypů,

  • testování dle stanovené metodiky,

  • sběr požadovaných dat během prováděných testů,

  • vyhodnocení naměřených dat,

  • závěry a doporučení pro optimalizaci.

Varování
Zavřít