Zpět

Univerzální zásahový hasicí a uchopovací robot

Servisní, zásahový a záchranářský robot se schopností kombinovat při zásahu systém hašení a uchopovací systém.

Robotický manipulátor robotu je konstrukčně řešen s pěti stupni volnosti, s instalací na subsystém mobility pásového podvozku. S průchodem hasicího media ve vlastních dílčích manipulačních modulech, s průnikem do hasicí hlavice v ose uchopovacího manipulátoru. Světově novým řešením je kumulace uchopovacích funkcí efektoru, současně s dálkovým ovládáním úhlového natáčení jeho uchopovacích čelistí, k zajištění uchopovací schopnosti plochých i nepravidelných předmětů. Současně s využitím efektoru k hasicím zásahům prostřednictvím dálkově ovládaného hasicího tubusu. Současně se schopností nekonečného otáčení efektoru prostřednictvím sofistikovaného interface. 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Technické parametry

Délka: 3100 mm
Šířka: 2170 mm
Výška: 2900 mm
Hmotnost: 4000 kg
Nosnost efektoru: 400 kg
Počet stupňů volnosti manipulačního ramene: 5 DOF
Maximální dosah manipulačního ramene : 3800 mm
Pohon efektoru: Hydraulický, elektrický
Pohon manipulačního ramene: Hydraulický, elektrický
Přenos signálu: Dálkový bezdrátový
Přenos obrazu kamer: Dálkový bezdrátový
Hlavní kamerový systém: Stereovize
Typ podvozku: Pásový, diferenčně řízený
Motor: Kubota V3800-DI-T-E3
Chlazení motoru: Kapalinou
Palivo: Diesel
Palivová nádrž: 113,5 l
Varování
Zavřít