Zpět

Univerzální zásahový hasicí a uchopovací robot

Servisní, zásahový a záchranářský robot se schopností kombinovat při zásahu systém hašení a uchopovací systém.

Robot je opatřen robustním pásovým podvozkem s dobrou stacionaritou a robotickým manipulačním ramenem s pěti stupni volnosti a vysokou nosností (400 kg). Významnou součástí hasicího a uchopovacího robotu je hasicí a uchopovací robotický efektor, který představuje propojení manipulačního uchopovacího zařízení s hasící hlavicí, kdy uchopovací hlavice slouží k transportu předmětů a hasící hlavice k tryskání hasicího média do ohroženého prostoru, čímž je umožněn rychlejší a efektivnější postup prací při zásazích.

Uchopovací a hasicí efektor je opatřen dálkově obvodově řízenými čelistmi, což umožňuje seřízení jejich úhlového nastavení, a tím uchopování jak plochých předmětů, tak předmětů různých geometrických tvarů.

Robot je opatřen propracovaným systémem dálkového řízení v kombinaci se systémem vizualizace a případně inspekce prostředí zásahu, ve kterém se pohybuje.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Technické parametry

Délka: 3100 mm
Šířka: 2170 mm
Výška: 2900 mm
Hmotnost: 4000 kg
Nosnost efektoru: 400 kg
Počet stupňů volnosti manipulačního ramene: 5 DOF
Maximální dosah manipulačního ramene : 3800 mm
Pohon efektoru: Hydraulický, elektrický
Pohon manipulačního ramene: Hydraulický, elektrický
Přenos signálu: Dálkový bezdrátový
Přenos obrazu kamer: Dálkový bezdrátový
Hlavní kamerový systém: Stereovize
Typ podvozku: Pásový, diferenčně řízený
Motor: Kubota V3800-DI-T-E3
Chlazení motoru: Kapalinou
Palivo: Diesel
Palivová nádrž: 113,5 l
Varování
Zavřít